Jakie zalety ma adnotacja o pracy w Stanach Zjednoczonych w Twoim CV?

praca w usa

Pracodawcy zawsze bardzo przychylnie patrzą na osoby, które zdobyły doświadczenie w pracy za granicą. Zazwyczaj takie osoby płynnie władają językiem angielskim, nie tylko na poziomie konwersacyjnym, znają bowiem słownictwo branżowe, które jest bardzo przydatne w środowisku. Jednak nie tylko znajomość języka decyduje o szczególnej przydatności osób, które zdobyły doświadczenie w pracy w USA. Zobacz, na jakie inne cechy zwraca uwagę polski pracodawca!

cv z usaAdnotacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym w USA jest zawsze bardzo cennym wpisem. Osoba przeglądająca dokumenty aplikacyjne z pewnością zwróci na to uwagę. Łączenie obowiązków na uczelni z dodatkową pracą wymaga dobrej organizacji. Jest to ważne z punktu widzenia osoby zatrudniającej, bowiem ludzie potrafiący rzetelnie wywiązują się powierzonych obowiązków są zawsze cenni dla firmy. Dodatkowa praca nie mogłaby się odbywać skutecznie bez umiejętności zarządzania czasem. Osoba, który posiada tą umiejętność potrafi dobrze ocenić, które zadania wymagają nadania statusu „pilne”.

Bardzo ważną cechą, którą z pewnością posiądzie osoba pracująca w obcym kraju, jest samodzielność. Jest to cecha wyróżniająca potencjalnego kandydata na wolny etat. Pracodawca poszukuje pracownika, który szybko wdroży się obowiązki nałożone w nowym miejscu. W żadnej branży niemile widziane są osoby, które wymagają prowadzenia za rączkę. Osoba samodzielna to taka, która potrafi sobie poradzić w większości sytuacji oraz podchodzi odpowiedzialnie do zleconych jej obowiązków.

referencjeUSA jest krajem, w którym spotykają się ludzie różnych narodowości. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że w czasie pracy będziesz miał do czynienia zarówno z Afroamerykanami, ludźmi pochodzącymi z Ameryki Południowej, Azji oraz Europy. Doświadczenie obcowania z ludźmi prezentującymi różne światopoglądy oraz wartości, daje możliwość poznania różnych perspektyw oraz punktów widzenia świata, co z pewnością wzbogaci Cię jako człowieka. Praca w międzynarodowym zespole pomaga poznać zwyczaje, a także specyficzne potrzeby klientów. To cenne doświadczenie może zostać przeniesione i wykorzystane na polskim gruncie.

cvBardzo ważne w budowaniu pozycji na rynku pracy jest rozwijanie sieci kontaktów zawodowych, a w szczególności tych o zasięgu globalnym. Poznawanie nowych ludzi nie dość, że samo w sobie jest wzbogacające, to może także procentować późniejszą współpracą na płaszczyźnie zawodowej. Dziś USA ma drugą największą gospodarkę świata, tak więc kontrakty handlowe z partnerami zza oceanu mogą przynieść znaczący zysk. Posiadanie takich kontaktów to niewątpliwy atut. Polscy przedsiębiorcy z pewnością przyjmą takie osoby z otwartymi rękami.

Praca i życie w USA to wielka przygoda. Możliwość poznania odmiennej kultury oraz przebywanie w międzynarodowym środowisku to doświadczenie, które wnosi wartość nie tylko w wymiarze osobowym, wpływa także na zwiększenie potencjału na rynku pracy. Cechy i umiejętności zdobyte podczas pobytu za granicą z pewnością będą mocnym punktem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Facebook